Tietosuojaseloste

Päivitetty: helmikuu 2020

Rekisterinpitäjä

Nimi: Rovamatto Oy
Y-tunnus: 2124891-0
Osoite: PL 6, Ahjotie 7, 96101 ROVANIEMI
Puhelin: 016 319 275
Sähköposti:
info@rovamatto.fi

Rekisteröidyt henkilöt

Emme pyri keräämään mitään muita henkilötietoja kuin niitä, joita itse lähetät meille verkkosivustolla olevien tilaus- ja yhteydenottolomakkeiden kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

  • Valintojesi (esimerkiksi kielivalinta) muistaminen
  • Yhteydenottopyyntöösi vastaaminen
  • Tilastolliset tarkoitukset, verkkosivuston kehittäminen ja hallinnointi, Google Analytics-palvelun käyttö. Nämä tiedot eivät yleisesti mahdollista meille henkilön tunnistamista, emmekä pyri verkkosivustolla käyvien henkilöiden tunnistamiseen.

Henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia tietoja:

  • Kävijän meille yhteydenottopyyntölomakkeella antamat yhteystiedot
  • Siltä osin kuin poikkeuksellisesti meillä on mahdollisuus yhdistää nämä tiedot henkilötietoon: tiedot laitteestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaimestasi ja käyttöhistoriastasi tilastollisia kehitystarkoituksia varten. Tietoja käsitellään ainoastaan silloin ja siinä määrin kuin se on tarpeellista em. käyttötarkoitusta varten.

Käsittelyn oikeusperuste

  • Yhteystietolomakkeella kerätty tieto: käsittely on tarpeellista tehdäksemme pyytämäsi toimenpiteet ennen kuin mahdollisesti ryhdymme sopimussuhteeseen kanssasi
  • Verkkosivuston analytiikkadata: käsittely on tarpeellista, jotta voimme kehittää ja ylläpitää verkkosivustoa ja ymmärtää, millä tavalla ja miten paljon verkkosivustoamme selataan.

Tietolähteet

Tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Keräämme myös tietoja evästeiden avulla. Evästeet auttavat meitä tekemään verkkosivustosta helppokäyttöisemmän käyttäjillemme, esimerkiksi muistamalla tekemäsi valinnat verkkosivustollamme (esimerkiksi kielen valinta). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi. Eväste mahdollistaa laitteesi tunnistamisen. Voit kieltäytyä vastaanottamasta evästeitä ja poistaa nykyiset evästeet muokkaamalla selaimesi evästeitä koskevia asetuksia.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain niin kauan kuin rekisterinpitäjällä on siihen ilmoitettuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisterinpitäjän palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tämä koskee vain edellä mainittua tilastollista dataa. Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja emme luovuta eteenpäin. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö se rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
  • Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta www.tietosuoja.fi

 

Rovamatto